Pentagon template set
Pentagon template set  Ref: NL4163
Pentagon template set containing the following eight sizes

¾" 1" 1¼" 1½" 1¾" 2" 2½" 3"