25W 240V Mini Iron
25W 240V Mini Iron  Ref: SPO-DWM101
25W 240V Mini Iron