25W 240V Mini Iron

25W 240V Mini Iron

Ref: SPO-DWM101

25W 240V Mini Iron